Veiligheid & Gezondheid

 

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid staan bij Jan Huygen voorop en zijn vastgelegd in beleid. Wij voeren hiertoe risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid uit. Met deze (minimaal jaarlijkse) risico-inventarisaties wordt dit beleid en huisregels geactualiseerd en acties doorgevoerd. Naast doorlopende controle door het management hierop, vindt er controle plaatst door GGD.

Deze toezichthouder namens de gemeente (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid en gezondheid van de kinderopvang. Het positieve inspectierapport van de GGD vindt u hier:

GGD inspectierapport 

In het beleid komen de volgende onderwerpen aan bod:
Fysieke veiligheid, zoals kindvriendelijke inrichting, ontruimingsplan.
Sociale veiligheid, zoals het vier-ogen-principe en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Gezondheid, dagelijkse schoonmaak, CO2-meter, ziektebeleid, verschonen en toiletgebruik, EHBO, medicijnprotocol.

Voor klachten zie algemene voorwaarden onder aan de site in hoofdstuk 9.

Gezond eten

Er wordt met elkaar als groep gegeten en gedronken. Het samen eten en drinken heeft een sociale functie, het creëert sfeer en is een moment van rust op de groep.
We eten, praten en luisteren samen met de groep. Op deze manier is het eten niet alleen erg gezellig, maar leren kinderen ook belangrijke vaardigheden zoals: zelfstandig eten, tafelmanieren, elkaar helpen, helpen met opruimen en op elkaar wachten.

We bieden kinderen gezonde en gevarieerde voeding aan wat bestaat uit onder andere: fruit, gezonde warme maaltijd en in de namiddag een boterham, flesvoeding (Nutrilon 1 en 2).

 [Wilt u meer informatie of het volledige beleid krijgen? Raadpleeg dan de directeur.]