Persoonlijk

Persoonlijk

Bij Jan Huygen verwelkomen wij alle kinderen warm, liefdevol en bieden we het kind een tweede thuis.
Een huis waar de kinderen, ouders en pedagogisch medewerksters zich thuis voelen en de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

Jan Huygen wordt beschouwd als een grote familie, een familie waar iedereen zich geborgen en welkom voelt.

Vaste leidsters
Kinderdagverblijf Jan Huygen hecht veel waarde aan goed personeel. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar ook enthousiasme en motivatie. Hierdoor wordt uw kind vakkundig en op een plezierige wijze opgevoed en verzorgd. Geschoolde en gemotiveerde pedagogisch medewerksters zijn namelijk de basis voor een hoog kwaliteit- en dienstverleningsniveau. Naast de diploma’s (MBO en HBO -niveau) hebben alle leidsters kinder-EHBO, BHV en een schone VOG. Ook worden er andere gerichte opleidingen gedaan.

Jan Huygen bestaat uit een klein en vast team. Op deze manier kunnen ouders en kinderen de pedagogisch medewerksters goed leren kennen. Dit is een goede basis om vertrouwen op te bouwen en veiligheid te bieden. Continuïteit en professionaliteit zorgen namelijk voor een veilige en vertrouwde omgeving.

Elk kind heeft een mentor. De mentor volgt hoe het met het kind gaat, houdt een kind volgsysteem bij en is eindverantwoordelijk voor het bijhouden en overdragen van de informatie rond haar mentorkinderen.

Dagelijkse oudercontacten
Goede contacten tussen de ouders en pedagogisch medewerkster vinden wij belangrijk voor de optimale verzorging en opvoeding van de kinderen.
Tijdens de breng- en haalmomenten wisselen wij samen met de ouders informatie uit. Wij horen graag van hen wat van belang is om een kind beter te begrijpen om hem zo goed mogelijk te begeleiden.
Wij informeren ouders als zij hun kind ophalen over hoe de dag op het kinderverblijf globaal is verlopen. Daarnaast worden de ouders tijdens de dag via de ouder app op de hoogte gehouden van dagverloop van hun kind, zoals het slapen, eten en andere activiteiten.

Persoonlijke oudercontacten
Naaste de dagelijkse contacten is er af en toe tijd nodig om rustig met elkaar te kunnen praten, zonder andere kinderen en ouders in de buurt zijn. Hiervoor houden we minimaal 1 keer per jaar een gespreksavond waarbij ouders persoonlijk met de mentor kunnen praten over de ontwikkeling van hun kind.

Wanneer het kind naar de basisschool gaat zal er een exitgesprek plaatsvinden. Voor dit gesprek wordt gebruik gemaakt van het overdrachtsformulier voor de basisschool. Het formulier gaat met de ouder mee naar huis. Ouders kunnen zelf bepalen of ze dit formulier aan school willen geven.

Nieuwsbrief
Als ouders ontvang je ook een digitale nieuwsbrief waarin de laatste ontwikkelingen staan met betrekking tot Jan Huygen.

Ouderavond
Op onze jaarlijkse ouderavond word je als ouders geïnformeerd over hoe een dag bij Jan Huygen eruitziet. Dit wordt gedaan door middel van een filmvoorstelling en plakboeken met foto’s en knutselwerkjes van uw kind. Daarnaast is deze avond een mooie mogelijkheid om andere ouders beter te leren kennen.

Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit een groep van een aantal enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder, kind en een belangrijke klankbordfunctie vervullen.
Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Jan Huygen te adviseren over zaken zoals: uitvoering van kwaliteitsbeleid door de directie m.b.t.: veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten t.b.v. de kinderen, pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, openingstijden, klachtenregeling en prijs van de kinderopvang.