Huiselijk/ kleinschalig

Huiselijk/ kleinschalig

Het kinderdagverblijf bestaat uit twee woonhuizen die verdeeld zijn in één baby- en één peutergroep. Op beide groepen staan vaste pedagogisch medewerksters die bestaan uit maximaal 2/3 vaste gezichten. Door de kleinschaligheid wordt er voldoende rust gecreëerd en krijgen ouders en kinderen een goede en persoonlijke band met de pedagogisch medewerksters.

We beschouwen Jan Huygen als een grote familie, een familie waar iedereen zich geborgen en welkom voelt.

Onze motto is: Wij willen dat elk kind iedere keer vrolijk in de huiselijke sfeer van Jan Huygen wordt ontvangen en aan het eind van de dag ook weer vrolijk naar huis gaat.

Groepsindeling & Groepsgrootte
Bij Jan Huygen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar horizontale groepen (baby- en peutergroep). Deze indeling heeft als voordeel dat een aparte babygroep meer rust, reinheid, regelmaat en veiligheid geeft. De pedagogisch medewerksters kunnen zich concentreren op de specifieke behoefte en het ontwikkelingsniveau van de groep. De babygroep is van 0 tot en met maximaal 2½ en de peutergroep is vanaf minimaal 1.8 maanden tot 4 jaar.

Vast dagritme
Jonge baby’s hebben nog hun eigen ritme van voeden, slapen en verschonen. Dit ritme houden we zoveel mogelijk aan. Langzamerhand zullen de baby’s steeds meer meegaan in het ritme van de grotere kinderen. Dit is meestal vanaf het eerste levensjaar. Het kind gaat dan meer deel uitmaken van de groep. De vaste onderdelen eten, slapen, spelen vinden dan zoveel mogelijk gezamenlijk plaats.

Op de peutergroep houden we een dagritme aan, met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen. Dit biedt kinderen emotionele veiligheid: het ritme is voorspelbaar en daarmee ook vertrouwt. De kinderen weten wat er gaat gebeuren en kunnen hierop anticiperen.