Activiteiten

Activiteiten & Thema’s

Binnen het kinderdagverblijf worden er door de pedagogisch medewerkers een scala aan activiteiten uitgevoerd.
De activiteiten zijn op groepsniveau en ontwikkelingsniveau van het kind. We stimuleren de kinderen door erbij te komen zitten, door te helpen, iets voor te doen, door mee te doen en door ze complimentjes te geven. Pedagogisch medewerkers observeren waar de spontane belangstelling van de kinderen naar uit gaat en passen zo nodig hun schema aan. Enkele voorbeelden van onze activiteiten kunnen zijn: zingen en muziek maken, peuterdans/ yoga, voorlezen, knutselen, buiten spelen, puzzelen en rijgen, bouwen, spelen met zand/ water/ klei/ scheerschuim etc.

Thema’s en bijzondere gebeurtenissen
Elke vier tot zes weken kiezen we een thema waarmee we met de kinderen aan de slag gaan. We zorgen ervoor dat de thema’s passen bij de belevingswereld van de kinderen
Voorbeelden hiervan zijn: Dit ben ik, wat heb ik aan, kunst, lichaam, eten en drinken, circus, vervoer.
Een aantal van deze thema’s komen uit het VVE (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie) programma Uk en Puk en Piramide.

De feestdagen en seizoenen komt elk jaar weer terug, zoals: Pasen, Vader- en Moederdag, dierendag, Sinterklaas, Kerst (diner), winter, zomer, herfst, lente etc.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan bijzondere gebeurtenissen zoals: Kinderboekenweek, leidsterdag, verjaardagen van ouder en kind, afscheid of de geboorte van een broertje of zusje. Het vieren van dit soort momenten geeft verbondenheid in de groep, een gevoel van bij elkaar horen en een gevoel van speciaal mogen zijn.
Voor kinderen is het een grote belevenis als ze (gezond) mogen trakteren op hun verjaardag.

Vrijspelen binnen en buiten
Naast de groepsactiviteiten is er voldoende tijd om vrij te spelen. De kinderen kunnen zelf kiezen waarmee ze willen spelen zoals: in de poppenhoek, bouwhoek of knutselen.

Regelmatig bewegen en buiten spelen vinden wij erg belangrijk. We gaan minimaal één keer per dag naar buiten.

De kring
Elke morgen starten we op de peutergroep met de kring. We zingen liedjes, tellen in Nederlands en Engels, lezen een boekje voor en bespreken de dag etc. In de kring beleven de kinderen veel plezier. Daarnaast is het ook leerzaam en worden de kinderen meer voorbereid op de basisschool.

Plakboek
Alle kinderen bij Jan Huygen krijgen een plakboek van het kinderdagverblijf. In dit plakboek komen alle knutselwerkjes en foto’s.

Peuterdans/ Yogales
Elke woensdagochtend worden de peuters met de bolderkar gebracht naar de gymzaal van Basisschool de Tweemaster. Hier krijgen zij een peuterdans-yogales van Annemiek (gecertificeerd).

Voorleesochtend
Elk jaar in januari en oktober organiseren we tijdens de Nationale voorleesdagen en
Kinderboekenweek de voorleesochtenden. Hierbij worden opa of oma, of mama of papa uitgenodigd om te komen voorlezen. Dit is voor zowel kind als (groot)ouder een jaarlijkse happening.

Kinderboerderij
De oudercommissie organiseert elk jaar voor alle ouders en pedagogisch medewerksters een uitje, zoals een bezoek aan de kinderboerderij of een speeltuin.

Engels                                                                                                              Dagelijks werken wij met Benny’s Playground. Dit is een Engelstalig activiteitenprogramma voor peuters dat volledig aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen. Door structureel het Engels spelenderwijs aan te bieden, ontwikkelen de kinderen een basiswoordenschat in het Engels en ontwikkelen zij veel plezier en zelfvertrouwen. Samen met Benny, de handpop, zingen en spelen de kinderen elke dag in het Engels!