Bij de kennismaking komt uw kindje wennen op het kinderdagverblijf. Deze wenperiode is bedoeld uw kind vertrouwd te laten raken met de omgeving, medewerksters en groepsgenootjes. De wenperiode bestaat uit twee dagdelen van drie uur. Het ene kind went gemakkelijker dan de ander; afhankelijk daarvan kan de wenperiode verlengd worden. Tijdens het wennen heeft u een een afstemgesprek, om uw wensen te bespreken.